Ovo je stranica o "rodnoj ravnopravnosti",
i kako se razlikuje od istinske ravnopravnosti polova
 

Javni poziv za dostavljanje primedbi i sugestija na nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti,
ROK JE 31.12.17,
a detalji (opis poziva, link ka nacrtu zakona, i ka formularu)
na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom


Statistike u službi rodne (ne)ravnopravnosti
Druga strana rodne statistike
Da li je socijalna pravda "rodne ravnopravnosti" pravedna?
Slučaj mornaričke poručnice Kare Haltgrin
Rodna ravnopravnost će pobediti u Srbiji
Rodna ravnopravnost u Srbiji, ili diskriminacija muškaraca?
 Tražimo istinsku, a ne feminističku ravnopravnost polova!

 

www.ultrahome.in.rs/muska