ЗАНЕМАРИВАЊЕ БИОЛОГИЈЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

КРИТИКА ФЕМИНИСТИЧКОГ КУЛТУР-ДЕТЕРМИНИЗМА
 

ВЛАДИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

Bachelor of Arts in Religion (1995)
Професор историје (2010)

Сентандрејски пут 126
21 000 Нови Сад
Тел.: (021) 6411-612
Моб.: 064 5566-361
E-mail: sapiens@еunet.rs

Koректура: Бранислав Ђорђевић

Центар за конзервативне студије

Београд, 2017
 

„Феминистичка идеја да су, изузев рађања, све остале разлике између полова културно детерминисане и да су жене и мушкарци tabula rasa коју само треба другачије ’попунити’ како би се добио пројектовани образац понашања, тешко да је тачна и у складу са елементарним научним увидом.”

Др Слободан Антонић
„Искушења радикалог феминизма” (2011)
(стр. 149)
 
 

САДРЖАЈ

Предговор

1. Људски идентитети

1. Хронотопос
2. Пол
3. Tип личности
4. Старосна доб
5. Висина
6. Физичка својства
7. Породица
8. Брак
9. Економски и социјални статус
10. Национална, државна и верска припадност
11. Закључак

2. Култур-детерминизам

1. Доктрина културног детерминизма
2. Превладавање културног детерминизма
3. Разумевање полова
4. Друштвена dominatio masculina и биолошка dominatio feminina

3. Академски феминизам

Увод
1. Антропологија
2. Етнологија
3. Историја
4. Психологија
5. Педагогија
6. Социологија
7. Политикологија
8. Право
9. Економија
10. Филозофија
11. Теологија
12. Митологија
13. Мистика
14. Књижевност
15. Проучавање књижевности
16. Лингвистика
17. Психолингвистика
18. Матерњи језик и страни језици
19. Медицина
20. Закључак

4. Превласт „друштвологије”

1. Филозофија
2. Социологија
3. Антропологија
4. Историја
5. Психологија
6. Феминизам

5. Култур-детерминизам у српском феминизму

1. Феминизам и ослобођење жене Славице Вељковић
2. Жене – политичка мањина Смиљане Леинерт Новосел
3. Опус др Жаране Папић
4. Опус др Свенке Савић
5. Речник основних феминистичких појмова
6. Зборник Феминистичка теологија
7. Моћ и немоћ жене Драгане Стјепановић-Захаријевски
8. Милева Филиповић – докторица социологије
9. Зборник Мушкарац и жена
10. Мушки свет др Зорице Томић
11. Зборник Другачија моћ је могућа
12. Друштвене промене и генерацијска политика Љиљане Чичкарић
13. Зборник Идентитет. Слобода
14. Вера Смиљанић
15. Женско Мирославе Малешевић
16. Педагог у друштву знања Оливере Кнежевић-Флорић
17. Родне економске неједнакости у компаративној перспективи Марије Бабовић
18. Закључак

6. Рађање критичности

1. Разликовање „пола” и „рода”
2. Штета науци
3. „Биопорицање”
4. „Постајање женом”
5. Крај занемаривања Дарвинове теорије
6. „Издајица свога пола”
7. „Мушкарци се разликују од жена”
8. Признање „са извесним стидом”

Поговор

Библиографија

1. На српском
2. На енглеском

Белешка о аутору
 

ПРЕДГОВОР
 

Доктрина на коју се ослања радикални феминизм је доктрина културног детерминизма или култур-детрминизма. Она држи да су сви облици полног понашња социјално условљени, тј. да не постоји никакве природне полне тенденције.
Студија Занемаривање биологије у друштвеним наукама настоји да докаже да то није тачно. Ми се рађамо са инстинктима и образујемо их према културном кодексу средине у којој живимо.
Дошло је крајње време да се преиспитају темељи на којима почива радикални феминизам, а тиме и политика наше државе.

Владислав Ђорђевић

  UltraHome 2002 - 2017