коментари Владислава Ђорђевића, о одрастању без оца:

И од ове Америке да научимо нешто, на њиховим грешкама:

ПОРОДИЦЕ БЕЗ ОЧЕВА (FATHERLESS HOMES)

Постала је друштвена мода да се штите права „самохраних мајки". Али штитити „самохране мајке” значи штитити породице без очева. А одрастати у породици без оца за дете није добро. То показују подаци из САД.

1) У САД 43% деце одраста без оца (U.S. Bureau of the Census)
2) Meђу самоубицама код младих 63% су они који одрастају без oца (U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Bureau of the Census)
3) Meђу младима бескућницима и онима који су побегли из кућа 90% су они из породица без очева (U.S. Bureau of the Census)
4) Међу децом са поремећајем у понашању 85% су они из породица без очева (Center for Decease Control)
5) Meђу силоватељима са проблемом обуздавања беса 80% су они из породица без очева (Justice & Behavior, Vol 14, стр. 403-426)
6) Mеђу тинејџеркама које затрудне 71% су оне које одрастају без оца (U.S Department of Health and Human Services press release, March 26, 1999)
7) Meђу младима који напусте школу 71% су они који одрастају без оца (National Principals Association Report on the State of High Schools).

Како ови подаци показују, деца која одрастају без оца имају веће проблеме него деца која одрастају са очевима. Стога није интерес друштва да ствара породице без очева, тј. презаштићује „самохране мајке”.

www.ultrahome.in.rs/muska